weber supra light fix

Weber Saint-Gobain Sweden AB

supra light fix är ett vitt dammreducerat lättfix för användning till de flesta typer av plattor i torra och våta miljöer. supra light fix ingår i Weber Våtrumssystem. 
Klassad C2 T S1 enligt EN 12004
supra light fix minskar risken för oönskade utfällningar och reaktioner jämfört med traditionella fästmassor.
supra light fix är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Är med i Svanens databas samt innehar EPD, Environmetantal Product Declaration.

Underlag

Golv, Vägg

Dokumentation

Användningsområde

supra light fix används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen. Passar även till mosaik, konstgjorda plattor t ex terazzo samt transparenta plattor så som glasmosaik och dylikt.
Fungerar även för montering av plattor utomhus men rock fix och rex fix är bättre val till utomhus användning.

På underlag av betong med en relativ fuktighet mindre än 90%, lättbetong, Leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även för träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa, på GVK-godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor och Weber Tätskikts / Våtrumssystem. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. 

Vid montering på golv med golvvärme, måste värmen vara avstängd minst två dagar innan läggning av plattorna. Värmen ska sedan vara avstängd under minst en vecka efter fogning av golvet. Därefter kan värmen sättas på gradvis.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Mycket bra häng
  • Ovan värmegolv och uppstyvat träbjälklag
  • Låg åtgång
  • vitt lättfix
  • Fungerar i Weber Våtrumssystem

Denna produkt passar för dessa projekt