weber flex fix

Weber Saint-Gobain Sweden AB

flex fix är ett superflexibelt dammreducerat vitt lättfix för plattsättning och monteringslim för byggskivor och liknande. 
Produkten är klassat C2 E S2 enligt EN 12004.
flex fix är registrerad i BASTA och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Är med i Svanens databas och innehar EPD, Environmental Product Declaration.

Underlag

Vägg, Golv

Dokumentation

Användningsområde

flex fix används för sättning och läggning av all typ av keramik på både sugande och icke sugande underlag inomhus såsom  t ex mosaik och konstgjorda plattor. flex fix är anpassad för montering av stora plattor och på underlag med risk för stora rörelser. Även för montering av plattor på vägg i bastu och runt öppen spis. För underlag av betong äldre än 1 månad med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, Leca eller murverk putsad/spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, befintlig keramik. 

Kan även användas för limning av byggskivor och dylikt mot spån/träbaserade underlag. Fungerar därför som lim för golvgipsskiva för att styva upp träbjälklag med 22 mm golvspånskiva på golvbjälkar upp till cc 600 mm. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. 

Vid montering på golv med golvvärme, måste värmen vara avstängd minst två dagar innan läggning av plattorna. Värmen ska sedan vara avstängd under minst en vecka efter fogning av golvet. Därefter kan värmen sättas på gradvis.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Superflexibelt vitt lättfix
  • Plattsättning på underlag med stora rörelser
  • Fiberförstärkt
  • Montering av XXL-plattor
  • Limning av golvgips på träbjälklag

Denna produkt passar för dessa projekt