weber designbrunn

Weber designbrunn

Weber Designbrunn är en rektangulär golvbrunn, s.k. golvränna, med fabriksmonterad våtrumsfolie. I och med att folien är fabriksmonterad på brunnen elimineras risken för att vatten ska komma in mellan brunnen och tätskiktet och att ett av de mest kritiska momenten försviner för installatören av tätskiktet.

Underlag

Golv

LagringTorrt
Förpackning70cm
80cm
90cm