Plattsättning utomhus

Keramik på en balkong eller terrass skapar lätt en känsla av lyx. För att känslan ska bestå över tiden måste dock konstruktionen vara utförd på ett vis som inte medför plattsläpp, sprickbildningar eller kalkutfällning i fogarna.

Weber har produkter för plattsättning utomhus

Vad ska man tänka på vid plattsättning utomhus?

För att en konstruktion utomhus ska fungera i alla väder måste man tänka på följande:  

  • Plattläggning på tätskikt ovan betong ska helst utföras med så kallad tunnskiktsteknik (vid plattläggning med läggningsbruk är det svårare att säkerställa en porfri konstruktion vilket kan resultera i sprickbildning och utfällning).
  • Full täckning under plattan (en 100 % täckning under plattorna är ett krav för att inte frostsprängning/plattsläpp ska ske).
  • Härdning av produkterna måste ske i rätt tid i rätt klimat (innan konstruktionen utsätts för regn, kyla eller mekaniskt belastning måste produkterna ha fått tillfälle att härda tillräckligt för att uppnå sin tilltänkta hållfasthet)   

Nedan finns arbetsanvisningar och anslutningsdetaljer för Webers tätskiktssystem, plattsättning med tunnskiktsteknik och fogning utomhus.