Kemisk/industriell miljö

För tätskiktsarbeten och plattsättning på ytor som blir utsatta för kemisk belastning i form av syror och alkalier. Exempelvis ytor i slakterier, mejerier, laboratorier och liknande.

Forskning och produktutveckling har en central roll för Weber

Produkter som ska användas till plattsättning i extrem miljö

Oavsett om det är ytor i lokaler eller konstruktioner som utsätts för tryckande vatten eller andra lösningar har Weber system för både tätskiktsarbete som plattsättning och fogning.