Att välja tätskikt

Tätskikt används i våtrum, där material, konstruktion och intilliggande ytor måste skyddas från vatten, eftersom en normal golv- och väggkonstruktion med keramiska plattor inte är vattentät utan endast vattenfast. 

Olika tätskiktssystem

Weber har olika tätskiktssystem som passar till olika typer av konstruktioner. Rätt system väljs enligt guiden för zon-indelning. Dock kan tätskiktssystem i Zon 1 också användas i övriga utrymmet. Nedan finns information för våra olika våtrumssystem.

Zonindelning i våtrum

Godkända system

När det gäller våtrum så finns det branschregler som reglerar detaljkrav och är en förlängning av BBR – Boverkets byggregler, som reglerar det lagstadgade funktionskravet vid nybyggnation. Webers tätskiktssystem är testade för gällande branschregler för att säkerställa systemets funktion och skydda byggnaden mot vattenskada. Systemen kontrolleras regelbundet och får inte förändras utifrån sina godkännanden.

Detta innebär att man inte får kombinera produkter fritt efter eget tycke utan att äventyra systemets slutgiltiga funktion. Det här innebär också att Weber som materialleverantör säkerställt att systemet fungerar när arbetet utförts enligt gällande branschregler och monteringsanvisning.

Tec Foliesystem

Tec Foliesystem består av en webertec folie, en tätskiktsfolie som tapetseras istället för att rollas, och tillbehör som tätremsor, hörnmanschetter och rörmanschetter. Folien och tillbehören ska fästas med webertec membran och folielim och webertec folie- och skarvlim enligt gällande monteringsanvisning.

Systemet är särskilt framtaget för regelverkskonstruktioner men fungerar lika bra på tunga konstruktioner som betong och putsade eller spacklade murverk. Systemet ska ej installeras på underlag med tillskjutande fukt. Tec Foliesystem kan användas både i våtzon 1 och våtzon 2. Systemet kan användas ovanpå golvvärme. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m.

Tec Foliesystem

Tec Dispersionssystem

Tec Dispersionssystem är ett sk. målningsbart tätskikt som rollas på vägg och golv i flera etapper. I golv-/väggvinklar, hörn och runt rör används tillbehör som tätremsor, hörnmanschetter och rörmanschetter.

Tec Dispersionssystem är särskilt lämpligt till tunga vägg-/golvkonstruktioner av t.ex. betong eller putsade/spacklade murverk. Då kan systemet användas i våtzon 1. Systemet kan också användas ovan regelverkskonstruktioner på alla väggar i våtzon 2. Detta förutsätter dock att duschen inte är placerad mot yttervägg. Systemet kan användas ovanpå golvvärme. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem

Weber Koncept Våtrum

Weber Koncept Våtrum består av murade väggar med Leca® Block tillsammans med platsgjutna betongväggar som är fuktsäkrade med Tec Dispersionssystem eller Tec Foliesystem. 

Weber Koncept Våtrum är framtaget i första hand för nyproduktion av flerfamiljshus, men kan även användas i samband med renovering. 
Weber lämnar 10 års funktionsgaranti på objekt som är utfört av Certifierad Weber Plattsättningsentreprenör (CWP) tillsammans med Certifierad Weber Plattsättare (CWP-K) som har rätt att montera Koncept Våtrum.

 

Tec Superflex D2

Tec Superflex D2 är ett självtorkande cementbaserat tätskikt som används till offentliga våtrum, storkök och liknande. För storkök och offentliga våtrum rekommenderas en stabil stomme, en tung konstruktion av betong, lättbetong, Leca® eller andra murverk som ytbehandlats med puts eller spackel, som underlag för tätskikt och plattsättning för att ge en långsiktigt hållbar konstruktion.

Tec Superflex D2 kan användas ovanpå golvvärme och även utomhus. Systemet rekommenderas inte tillsammans med tunn glasmosaik i beskrivna miljöer.

Tec Superflex D2

 

Våra e-tjänster