Funktionsansvar för putsade fasader i 10 år

P-märkt Serporoc från Weber

I samarbete med Lloyd’s tar Weber ett 10-årigt funktionsansvar för de P-märkta Serporoc fasadsystemen. Fasadkonstruktionens hela funktion från vindskyddskiva till färdig puts är kvalitetssäkrad. Garantin är inte personlig utan gäller för objektet. 

För att funktionsansvaret av den färdiga fasaden ska gälla krävs att projekteringen utförts enligt gällande anvisningar, att monteringen utförs av Weber Certifierade Fasadentreprenörer som utbildats för P-märkta fasadsystem. Byggprocessen ska dessutom tredjepartkontrolleras av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. 

Fasadarbetet måste slutligen besiktigas och godkännas av SP innan funktionsansvaret utfärdas. Funktionsansvaret gäller nybyggda byggnader och omfattar de P-märkta systemen på regelstomme.

P-märkta fasader artiklar