Skapa objektspärm

Ladda ner alla dokument som behövs för ett fasadobjekt och på så sätt skapa din egen objektspärm eller relationshandlingar. Genom att stegvis skriva in data för aktuellt objekt skapar du en PDF-fil som innehåller all information för fasadobjektet.

 • Objektspärmen används före och under byggprojektet.
 • Relationshandlingarna är det som man lämnar in efter avslutat byggprojekt. 
 • Objektsinformation
 • Systemval
 • Materialspecifikation
 • Produktblad
 • Säkerhetsdatablad
 • Byggvarudeklarationer
 • Arbetsanvisningar
 • Checklistor/egenkontroll.
 • Skötselanvisningar
 • Innehållsförteckning
 • Företagspresentation
 • Pärmframsida - med möjlighet till egen bild!
 • Objektsinformation
 • Systemval
 • Materialspecifikation
 • Produktblad
 • Säkerhetsdatablad
 • Byggvarudeklarationer
 • Skötselanvisningar
 • Innehållsförteckning
 • Pärmframsida - med möjlighet till egen bild!

Våra e-tjänster