Mats Tundal brinner för kalkbruk

Webers eldsjäl som brinner för det utredande arbetet

Mats Tundal är Webers eldsjäl när det kommer till renoveringar med kalkbruk. Han brinner för det utredande arbetet och analyserna som föregår renovering av gamla kulturbyggnader där han samtidigt få ta del av husens historia. 

Mats är mer eller mindre uppvuxen med puts då hans pappa var murare. Där väcktes intresset för putsade fasader och att själv få skapa något bestående. 1978-1980 gick han yrkesskola och utbildade sig själv till murare. 1986 blev han instruktör på Skandinaviska Byggprodukter och instruerade murare i fasadsystem runt om i hela landet. Sedan dess har han arbetat som distriktssäljare i omgångar på Skandinaviska byggprodukter och Beijer Fasad och Betong med avbrott några år som arbetsledare på en putsfirma. Sedan 2005 arbetar han som teknisk säljare fasad på Weber. 

Hur skulle du beskriva din roll på Weber? 

- Min roll är mer av en konsultroll än en säljroll även om det blir försäljning i slutändan. Jag kommer med stöd, råd och förslag på lösningar både när det gäller nyproduktion och renovering. När det gäller renovering så kommer vi ut, gör analyser och tar fram ett åtgärdsförslag. 

Du arbetar brett med putsområdet men kalkbruk ligger dig varmast om hjärtat. Berätta! 

- Det beror dels på att det är en större utmaning, du ska göra noggranna analyser och undersökningar och ställa en diagnos för att kunna ge ett recept, lite som en läkare arbetar. Med gamla hus vet man aldrig hur det har utförts. Där får man hugga sig in till stommen och se vad som ligger i de olika lagren. De konsulter som är på plats för att hjälpa beställaren kan sällan själva se vad som har hänt och vad som behöver göras och då tar de hjälp av oss. De behöver hjälp med en lösning, alltså vilka material de ska ha, vetskap om vilka renoveringar som gjorts tidigare och så vidare. 

Mats är också fascinerad av att få ta del av byggnadernas historia. I projekten får man ofta möjlighet ta del av husets historia; vad har funnits i huset, vilka har bott där o s v. Den historiska aspekten är flerbottnad då det som är Weber i Sverige idag har historia i Nya Murbruksfabriken som från slutet av 1800-talet levererade färdigblandat våtbruk till stora delar av Stockholms fasadputsprojekt. Kalkbruk som produkt, vittnar han som andra i muraryrket, är ett härligt bruk att jobba med och det är just kalken som gör bruket mjukt och smidigt. 
 

Kompetens från lång erfarenhet inom puts- och fasad

Den kompetens som krävs för att kunna analysera fasadens uppbyggnad och material bygger på Mats långa erfarenhet från puts- och fasadområdet. - Jag har sett ett antal fasader, jag har gjort misstag men har lärt mig av dem, säger han och lyfter fram ur givande det är att kunna bidra med den kompetens han samlat på sig. 

- Det är ett lite udda jobb jag har och det är ett jobb som inte växer på träd. Det krävs en del erfarenhet för att lösa de problem som man möter ute på marknaden, allt från gamla kyrkor till dagens nyproduktion. I 90-95% av fallen kan jag göra en bedömning på plats vilket bruk de ska använda vid renoveringen och det gör jag genom att känna på hållfastheten på bruket och titta på skadebilden. I gamla byggnader kan man hitta olika lösningar när man börjar analysera bruket. Ibland ska det lappas och lagas och ibland ska allt ner och byggas upp från grunden. 

Mats berättar bland annat att när man hittar kalkklumpar i bruket vet man att det blandats på plats och inte i fabrik. 

Vad ska man tänka på när man arbetar med kalkbruk?

Precis som med andra bruk är tillredning och hantering av bruket viktigt samt att man applicerar i rätt tjocklekar för att få rätt magasin, så att när det t.ex. regnar på fasaden så fördelas vattnet på en större volym så att det inte fryser sönder när det blir minusgrader. Val av kalkbruk är också beroende av stomme. När man jobbar med luftkalkbruk bör man jobba mellan maj och september, under denna period kommer karbonatiseringen igång som bäst. För- och eftervattning är mycket viktigt så att bruket uppnår rätt hållfasthet.  

Webers styrkor inom kalkbruksområdet

Vad är Webers styrkor på kalkbruksområdet?

- Framförallt har vi mycket kompetens, och det gäller puts- och fasadområdet i stort. Vi är ett starkt gäng med allt från säljare, försäljningschef, produkttekniker, produktchefer och tekniksupport där alla har praktisk erfarenhet från muraryrket. När det gäller kalkbruken har vi ett väldigt brett sortiment.

Har du några favoritprojekt bland kulturprojekt där du varit inblandad?

- Det finns så mycket vackra byggnader över hela Sverige och det handlar om att bevara dem och bevara stadsbilden. Skogaholms gård på Skansen var ärofyllt att få vara med och ta fram åtgärdsförslag och där var vi sponsorer också. Åkeshovs slott är en annan favorit där putsade man om huvudbyggnad och flyglar helt från tegelstomme. Utförandet är av högsta klass där man fått fram en jämn och fin skäckighet med tunna fina appliceringar med kalkfärgen. Putsade fasadstråk skapar en vacker färgpalett till stadsbilden. – Ett exempel på en fantastisk vy är Kungsholmsstrand sett från Karlbergssidan.