Magnus Leidhammar ny Försäljningschef Weber

Magnus Leidhammar är försäljningschef på Weber

Magnus Leidhammar tar över rollen som Försäljningschef Weber

Magnus Leidhammar, Försäljningschef ÅF sedan 2011, är från och med 1 februari 2018 övergripande ansvarig för Webers försäljningsorganisation. Han kom till Weber som Försäljningschef ÅF, 2011. Från och med 1 februari 2018 har Magnus tagit över även det övergripande ansvaret för Webers hela försäljningsorganisation. 

Magnus är utbildad Utvecklingsingenjör (BSc in Engineering and Product Development) och har en bred bakgrund inom försäljning med erfarenheter från både dagligvaru- och detaljhandeln. Till byggbranschen kom han 2005 och har arbetat på företag som till exempel Skanska och S:t Eriks. Magnus kommer att representera Webers försäljningsorganisation i Webers ledningsgrupp.

Niclas Wullt blir Marknadsdirektör Saint-Gobain Sweden AB

Niclas Wullt, som sedan april 2016 varit Sälj- och marknadschef på Weber, är från och med 1 februari 2018 Marknadsdirektör för Saint-Gobain Sweden AB och tar plats i Saint-Gobain Sweden AB:s ledningsgrupp.

Niclas kommer fortsatt att ha ett övergripande ansvar för Webers marknads- och produktutveckling, samtidigt som han ansvarar för utvecklingen av Saint-Gobains totala erbjudande mot marknaden.

Nyheter