Golvlösning för miljöer med hög belastning

weberfloor industry SR för extra slittåliga golv

weberfloor industry SR för tuffa industrimiljöer

Weber har utvecklat en golvlösning för tuffa industrimiljöer där det råder ökad belastning av fukt, värme och andra faktorer som sliter på golvunderlaget.  Produkten heter weberfloor industry SR och appliceras i tunna skikt till ett plant golv med hård och reptålig yta.

”Idag finns många äldre industribyggnader med undermåliga betonggolv”, säger Göran Nyman Produktchef för Webers Industri- och Designgolv. ”Det finns ett behov av tidseffektiva renoveringar och golvlösningar som klarar industriell verksamhet. weberfloor industry SR är en produkt som kan möta det behovet”.

Mindre slitage, både på golv och maskiner

weberfloor  industry SR är pumpbar och installationen snabb och effektiv. Kundens verksamhet kan därför fortgå utan större avbrott. Den plana ytan och golvets egenskaper ger också mindre slitage på verksamhetens truckar och maskiner och underhållsbehovet minskar.

Roslagsgjuteriet, ett modern gjuteri i Hallstavik, har varit den första kunden som installerat lösningen och är mycket nöjd med resultatet. ”Golvet är plant och har en hård yta som går lätt att rengöra och fungerar mycket bra som underlag för trucktrafik. Vi har spillt flytande järn på en liten del av golvet vilket brukar resultera i stora skador men endast små ytskador uppstod. Imponerande!”

Läs mer

Våra e-tjänster