Aprobo AB och Weber ingår samarbete kring golvlösningar på akustikområdet

För att kunna möta ökade krav och utmaningar när det gäller stegljudsisolering och luftljudsisolering har Saint-Gobain Sweden AB, Weber ingått ett samarbete med Aprobo AB och deras Decibel Concept.

Människans hörsel utvecklades under 1000-tals år i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud. Idag möter vi dock en ljudmiljö med väldigt få naturliga ljud, buller, sus och brus som kan göra oss stressade och trötta. I en tid när stomvalen kan utmanas av hållbarhetsskäl (lättare betonger, trästommar med mera) står vi inför nya utmaningar både när det gäller stegljudsisolering och luftljudsisolering, speciellt i de låga frekvenserna.

För att kunna möta dessa ökade krav och utmaningar har Saint-Gobain Sweden AB, Weber ingått ett samarbete med Aprobo AB och deras Decibel Concept som skapades 1988 med inriktning på akustiska lösningar för golv och bjälklagskonstruktioner. Gemensamt ska man utveckla och marknadsföra golvsystem som bidrar till god ljudmiljö.

”Med ökat fokus på hållbarhet i byggsektorn kommer nya akustiska utmaningar, säger Andrew Kristensen, MD Weber. ”Genom samarbetet med Aprobo, som är inriktade på akustik och golv, kan vi vidareutveckla och komplettera våra lösningar för golvsystem. ”Weber har en lång bakgrund av att utveckla och vara ledande inom golvsystem och här kan vi ytterligare stärka vår position”.

Ett samarbete för effektiva och trygga akustiklösningar

Pär Lindstedt som är VD för Aprobo ser att bolagens gemensamma utvecklingsprojekt banar väg för en spännande framtid inom byggbranschens nya inriktning på miljövänligare konstruktioner.

”Saint-Gobain och Weber är en intressant samarbetspart då våra olika produkter smidigt kan kombineras för effektiva och trygga akustiklösningar, säger han. ”Vi delar många tankar kring hur framtidens krav skall bemötas inom akustiska lösningar och då är det inte bara det akustiska resultatet som spelar roll utan även helhetslösningar för effektiva och säkra konstruktioner. ”Vi är övertygade om att 1 + 1 = 3 då vi slår samman vår gemensamma kunskap och vilja att flytta fram våra positioner som leverantörer av akustiska konstruktionslösningar”.

Läs mer om Decibel Compact

Decibel Compact
Nyhet

Weber lanserar stegljudsmattan Decibel Compact

Med Decibel Compact är det möjligt att klara akustikkraven med klinker som ytmaterial.