Min Weberfavorit - september

Weberfavorit i september är webercal 232

Hej Fredrik Johansson på Mälardalens Mur & Puts!

Vilken är din favoritprodukt från Weber?

Min favorit är webercal 232 CD-Stänk.

Vad används produkten till?

Den används som ytputs på fasader i renovering och nyproduktion.

Varför just den produkten?

Det var en av de produkter jag kom i kontakt med tidigt och som jag fortfarande hävdar ger snygga fasader som håller sin struktur och utseende bra över tid.

Om företaget

Om företaget Mälardalens Mur & Puts startade sin verksamhet år 2000 och är en stabil aktör på marknaden. Det finns gott om yrkeserfarenhet och kompetens hos både ägarna och medarbetarna. Företaget har gott renommé på marknaden. Pålitligt hantverk, yrkeskunskap, erfaren personal och inte minst säkra leveranser har gett resultat.

Webbplats: www.murputs.se
Facebook: @malardalensmurochputs

Våra e-tjänster