Min Weberfavorit - juni

Weberfavorit i juni är webercal 246

Hej Erik Olsson på Jämtfasad AB!

Vilken är din favoritprodukt från Weber?

Min favoritprodukt är webercal 246 kalkfärg våt.

Vad används produkten till?

webercal 246 är en mineralisk putsfärg med vit dolomit som ballast som används för renovering av kulturfastigheter och kyrkor.

Varför just den produkten?

Det är en lättarbetad produkt som ger fina resultat på väggarna.

Om företaget

Jämtfasad AB är ett specialföretag inom putsat och murat byggande. De arbetar med puts och murning, betongrenoveringar, fasadrengöring samt mindre byggnadsarbeten i samband med större puts- och murentreprenader.

Webbplats: www.jamtfasad.nu

Våra e-tjänster