Retursystem

Källsortering av Webers förpackningar/emballage

Förpackningar   Material
Småsäck Tom säck kan förbrännas Kraftpapper och polyetenskikt
Tryckfärg: vattenbaserad
Lim: stärkelsebaserat/ polyolefinbaserat
Storsäck Tom säck kan förbrännas 800 l: polypropylen
1200 l: polyeten (innersäck)
polypropylen (yttersäck)
Plastförpackningar Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Burk/Fat/Lock: HD-polyeten 
Flaskor/dunkar: HD-polyeten 
Hink: Polypropen
  Metalldetaljer = Metallskrot Metall
Plåtförpackningar Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan lämnas till återvinning. Metall
Pallplast/pallhuv Kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Polyeten
Förpackningar av wellpapp och kartong Kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Wellpapp och kartong
Träpallar
(omfattas ännu ej av lagen om insamling och återvinning)
EUR-pallar enligt retur/utbytessystem: Brännbart material + metallspik. -
  Engångspallar (Leca-element samt tegelpallar): Brännbart material + metallspik. -

 

FTI, Förpacknings & Tidnings Insamlingen

Saint-Gobain Sweden AB är anslutet till FTI, (Förpacknings & Tidnings Insamlingen) som bl.a. ansvarar för insamling av tomemballage; småsäck av papper med plastbeläggning samt storsäck av plast samt plastburkar/hinkar. Genom anslutningen tar Saint-Gobain Sweden AB som producent ansvar för sina förpackningar och emballage.

Vi tar vårt producentansvar beträffande förpackningar genom att:

  • Saint-Gobain Sweden AB är anslutet till FTI.
  • FTI svarar för att det finns kontrakterad(e) entreprenör(er) i varje kommun.
  • Det är slutkonsumentens - t ex byggarbetsplatsen - ansvar att ta hand om förpackningarna och svara för att de sorteras och omhändertas av godkänd entreprenör enligt ovan.
  • Godkänd entreprenör är skyldig att anvisa plats där förpackningarna kan lämnas.

Ytterligare information återfinns på FTI:s hemsida www.ftiab.se