SundaHus

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett eget system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift.

SundaHus

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett eget system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. SundaHus AB bedömer produkter enligt egna kriterier för betyg A/B/C/D och byggnader enligt olika system.

Många av Webers produkter är värderade av SundaHus AB, och värderingarna uppdateras regelbundet. Hur våra produkter är bedömda av SundaHus AB redovisas för användare med inloggning på SundaHus ABs officiella webbplats.

Länkar

Våra e-tjänster