P-märkning

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag-/myndighetskrav och ofta även andra och högre krav som marknaden efterfrågar.

P-märkning

P-märkning av Webers produkter och system garanterar att de har klarat hårda och upprepade tester i verklighetslik miljö. Den innebär att kvaliteten säkerställs över tid av oberoende, ofta ackrediterade, laboratorier och revisorer som regelbundet kontrollerar både produktens/systemets prestanda och Webers system för kvalitetssäkring – hela vägen från kund till utfört arbete.

P-märkningens krav beror på produktens användningsområde och är anpassade till svenska byggregler. P-märkningen kompletterar CE-märkningen, dels avseende verifierade egenskaper och dels avseende oberoende fortlöpande kontrollprovning.

Våra godkännandebevis för P-märkning hittar du här på webbplatsen. För mer information om P-märkning och våra P-märkta produkter och system – se länkarna:

Länkar

 

Tillbaka till Produktbedömningar

Läs mer

Våra e-tjänster