Hållbart byggande

hållbartbyggande.se är Saint-Gobains guide till miljöcertifierade byggnader och hållbart byggande.

miljö video Miljö Saint-Gobains webbplats redogör för olika miljöcertifieringssystem som används på den svenska marknaden och fungerar som ett hjälpverktyg för den som arbetar med miljöcertifiering.

Saint-Gobains hemsida hållbartbyggande.se lanserades första gången 2013. Sidan redogör för olika miljöcertifieringssystem som används på den svenska marknaden och fungerar som ett hjälpverktyg för den som arbetar med miljöcertifiering.

Certifieringssystem

På Saint-Gobain hållbartbyggande.se finns certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Svanen. I den uppdaterade versionen, som lanseras i samband med Nordbygg, blir systemen enklare att överblicka. Genom två olika ingångar riktar den sig dels till den som vill lära sig mer om certifieringssystemen och dels till den som är väl insatt och vill komma åt dokumentation snabbt och enkelt.

Produkter och lösningar som bidrar med poäng

Att miljöcertifiera byggnader är en stadigt uppåtgående trend där allt fler byggherrar ställer krav på att certifiera sina byggnader. Med hållbartbyggande.se kan den som arbetar med miljöcertifiering få hjälp med att hitta produkter och lösningar som bidrar till poäng i olika miljöcertifieringssystem.

”Vi tror att samarbete i alla led är viktigt för att uppnå klimatsmarta och hållbara byggnader. Med den nya versionen av hemsidan hoppas vi kunna hjälpa våra kunder ytterligare genom att beskriva hur våra produkter och lösningar kan hjälpa till att bidra med poäng i de olika systemen”, säger Louise Röström, Sustainability Coordinator, Saint-Gobain Sweden.

Saint-Gobain varumärken

Bakom hållbartbyggande.se står Saint-Gobain-varumärkena Dalapro, Ecophon, Gyproc, ISOVER, Leca®, Saint-Gobain Glass, SageGlass, SolarGard och Weber.

Gå till webbplatsen hållbartbyggande.se 

Certifieringssystem

Miljöbyggnad logo

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem anpassat för svenska förhållanden för såväl nya som befintliga byggnader.

Läs mer

BREEAM-SE logo

BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen, BREEAM-SE är anpassad till svenska förhållanden.

Läs mer

LEED logo

LEED är det mest spridda bedömningssystemet i världen. Det är anpassat för alla typer av byggnader. 

Läs mer

Våra e-tjänster