Avvägningsinstrument

PR00035866

Instrument som underlättar avvägning.

  • Enkel att använda

Hjälpmedel vid golvarbeten.

Artikelnummer Beskrivning
5200792107 Avvägningsinstrument, grundhyra