Pumpsläp SMP

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Släp med blandarpump, silo och generator. Pumpen är utrustad med givare i torrbrukstråget, så att silon med automatik kan fylla på med material. Självförsörjande med el via dieselgenerator, men kan även anslutas till nätspänning för att minska miljöpåverkan och buller.

Fördelar

  • Smidig ometablering
  • Arbetsbesparande storsäcksfyllning
  • Automatiserad materialtillförsel
  • Självförsörjande på el

Begränsningar

  • Kräver vattenförsörjning via extern tank eller vattenpost
  • Kräver kran eller hjullastare etc. för att lasta storsäck

Dokumentation

Användningsområde

Lämpligt att använda vid arbeten där man vill slippa hantera småsäckar. Även vid arbeten där mobilitet är ett krav.

Ladda ner datablad