Pumprigg SMP150

PR00054577

Mobil betongstation, monterad på lastväxlarflak. Fylls med torrbruk förpackat i storsäck. Anslut bara el och vatten, så levererar Pumprigg SMP150 färsk betong inom loppet av några minuter.

  • Material vid behov
  • Transportlösning med lastväxlare
  • Motordriven slangvinda

Kommer väl till pass i projekt där det är svårt med tidspassning för leveranser av färsk betong. Vare sig det beror på projektets utmaningar eller geografiskt läge.

  • Behöver extern elanslutning
  • Behöver extern vattenanslutning
  • Behöver lastare för att fyllas med storsäck
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Pumprigg SMP150 (PDF - 129,96 KB)

Ladda nerSkicka
Dimensioner (LxBxH)7300x2600x3160 mm
Vikt7 ton
Elanslutning2x32A
Motoreffekt15 kW
Materialkapacitet<10 ton/timme
Trågvolym5 ton
VattenanslutningAtlaskoppling
Slanganslutning50mm camlock
Slanglängd<80m
Pumpningshöjd<30m