Pumprigg SMP150

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Mobil betongstation, monterad på lastväxlarflak. Fylls med torrbruk förpackat i storsäck. Anslut bara el och vatten, så levererar Pumprigg SMP150 färsk betong inom loppet av några minuter.

Dimensioner (LxBxH)7300x2600x3160 mm
Vikt7 ton
Elanslutning2x32A
Motoreffekt15 kW
Materialkapacitet<10 ton/timme
Trågvolym5 ton
VattenanslutningAtlaskoppling
Slanganslutning50mm camlock
Slanglängd<80m
Pumpningshöjd<30m
Produktdatablad

Pumprigg SMP150 (PDF - 130,01 KB)

Ladda nerSkicka