Upplagsplattor

Image Not Available
Upplagsplattor är avsedda för användning i tillsammans med Leca Kantelement för lastnedtagning vid platta på mark.

Användningsområde

_x000D_ Upplagsplattor 400x400x50mm läggs ut nivåjusterade med c/c-avstånd enligt dimensioneringstabell, normalt ca 1500mm. Leca Kantelement placeras sedan ut på upplagsplattorna enligt grundritning. Detta betyder att invägning av upplagsplattorna tillgodoser rätt nivå för grundelementen och planschakt i övrigt inte är nödvändig för detta ändamål.

Fördelar

  • Används med Leca Kantelement

Denna produkt passar för dessa projekt