Leca® Block 90 Fin

Produktbild Leca

Leca Block 90 mm är avsedda för tunnfogsmurning med Weber Flexoheft med en skiftgång om 200mm. Blocken har not och spont i stötfogen och ursparning för armering. Blocken har en tryckhållfasthet på 5MPa och är främst framtagna för att ta större laster i Leca Skalmur.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 90mm Fin är speciellt utformade för att klara högre lastnedtagning på en specifik yta som t.ex. murpelare mellan öppningar. Blocket kan även användas till innerväggar. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 39dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 42dB, puts två sidor
  • EI 180, puts på en sida
  • EI 240, puts på två sidor

Begränsningar

  • Tryckhållfasthet 5MPa

Denna produkt passar för dessa projekt