Leca® Block 350 Fin

Leca® Block 150 200 250 300 350
Produktbild Leca

Leca Block 350mm Fin är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca® Block har not och spont samt armeringsspår och en tätare porstruktur. De är framtagna speciellt för att klara större laster och högre ljudreduktion än vanliga block.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 350mm Fin är särskilt lämpliga för ytterväggar med krav på högre lastnedtagning men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt samt har bra ljudreduktion.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 54dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 57dB, puts två sidor
  • EI 240 med puts på en sida
  • REI 240 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5mPa

Begränsningar

  • Tryckhållfasthet 5MPa

Denna produkt passar för dessa projekt