Leca® Block 300 Pass

Produktbild
Leca Block 300mm pass är massiva och försedda med armeringsspår samt not och spont. Blocken är endast en halv skifthöjd för att underlätta höjdjusteringar vid öppningar och murkrön.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 300mm pass är särskilt lämpliga för att underlätta höjdjusteringar vid öppningar och murkrön i ytter och innerväggar. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 50dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 53dB, puts två sidor
  • REI 240

Denna produkt passar för dessa projekt