Leca® Block 300 Hörn

Produktbild

Leca Block 300mm hörn är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca® Block har not och spont samt armeringsspår. Blocken är framtagna för att passa tillsammans med Leca Block 300 och används tör att få fina hörn och avslut mot öppningar.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 300mm hörn är särskilt lämpliga för hörn och mot öppningar i ytterväggar med högre laster som t.ex. källarvåning med motfyllnad. Används även invändigt i hörn och mot öppningar. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 50dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 53dB, puts två sidor
  • EI 240 med puts på en sida
  • REI 240 med puts på en sida

Begränsningar

  • Tryckhållfasthet 3MPa

Denna produkt passar för dessa projekt