Leca® Block 250 Pass

Produktbild

Leca Block 250mm pass är massiva och försedda med armeringsspår samt not och spont. De är särskilt anpassade för att passa in murverket till rätt höjd vid öppningar och murkrön.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 250mm pass är särskilt lämpliga för att underlätta höjdjusteringar vid öppningar och murkrön i ytterväggar men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt

Ladda ner datablad

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 49dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 52dB, puts två sidor
  • EI 240 med puts på en sida
  • REI 240 med puts på en sida

Begränsningar

  • Tryckhållfasthet 3MPa

Denna produkt passar för dessa projekt