Leca® Block 200 Pass

Produktbild

Leca Block 200mm pass är massiva och försedda med armeringsspår samt not och spont. Skifthöjden motsvarar halva höjden jämfört med Leca Block 200 mm.

Underlag

Vägg

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 46dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 49dB, puts två sidor
  • REI 240 med puts på en sida

Begränsningar

  • Tryckhållfasthet 3MPa

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 200mm pass är särskilt lämpliga för att underlätta höjdjusteringar vid öppningar och murkrön i ytterväggar men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt