Leca® Block 200

Produktbild

Leca Block 200mm är speciellt utformade för att användas till ytterväggar men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt. De är försedda med not och spont och tunnfogsmuras för en snabbare murning. De är försedda med hål vilket ger en lägre vikt och gör dem med greppvänliga.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 200mm är särskilt lämpliga för ytterväggar men lämpar sig även mycket bra till bärande konstruktioner invändigt. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 46dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 49dB, puts två sidor
  • REI 240 med puts på en sida

Begränsningar

  • Tryckhållfasthet 3MPa

Denna produkt passar för dessa projekt