Leca® Block 150 Fin

Produktbild

Leca Block 150mm Fin är massiva och försedda med armeringsspår. Leca Block 150mm Fin har not och spont samt en tätare porstruktur. Blocken har högre densitet än Leca Block 150mm, vilket gör att de har en högre ljudreduktion. Blockens tryckhållfasthet är 5MPa så blocken lämpar sig bra då murverket utsätts för större laster.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Leca Block 150mm Fin är särskilt lämpliga för innerväggar där högre lastnedtagning krävs och där högre ljudreduktion krävs. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • •Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 45dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 48dB, puts två sidor
  • •EI 240 med puts på en sida

Begränsningar

  • Tryckhållfasthet 5MPa

Denna produkt passar för dessa projekt