Leca® Murblock System 9

Leca Murblock System 9 är ett murverkssystem med traditionell fog.

Leca murblocksystem 9 används främst till igenmurning av öppningar i betong och murade väggar.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system