Leca® Murblock System 7

Leca Murblock System 7 är ett murverkssystem främst igenmurning av öppningar

Leca murblocksystem 7 används främst till igenmurning av öppningar i betong och murade väggar.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system