Leca® Murblock System 12

Leca Murblock System 12 är ett murverkssystem med traditionell fog.