Leca® Coated

PR00056924

Lättklinker för isolering och motfyllnad

Leca Coated, är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Leca Coated är behandlad med en kapillärbrytande vätska.

CE BASTA Svanen (listad)
  • Enbart bränd lera
  • Används som isolering/dräneringsmaterial i och runt byggnader
  • Enkel hantering med låg vikt
  • Värmekonduktivitet 0,095W/mK
  • Kapillär stighöjd ≤ 75 mm

Leca Coated, används i olika tillämpningar där krav finns på kapillär stighöjd. Det kan t.ex vara inom anläggningsindustrin som lätt volymbyggare till infrastruktur projekt eller som isolerings- och motfyllnadsmaterial i och kring byggnader.
Leca Coated, fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

Produktdatablad

Leca® Coated (PDF - 107,01 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Leca® Coated, EN 14063-1 (PDF - 418,52 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Leca® Coated, EN 13055-2 (PDF - 306,64 KB)

Ladda nerSkicka
Kornstorlek8-20mm
Kapillär absorption< 75 mm
Värmeledningsförmågaλ 0,095 W/mK
Densitet245 kg/m³
CE-märkningJa
LagringLeca Coated är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. Pallen eller storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på storsäcken.
FörpackningLeca Coated finns i 50lit säck och storsäck om 1750lit. Antal 50l säck/pall: 21st. Leca Coated levereras på byggpall, 80x120cm