Leca® Isoblock System 35

Leca Isoblock System 35 är ett komplett väggsystem för isolerade ytterväggar. Snabbt och enkelt byggsystem för komplett vägg som tål både fukt och brand. Med ett U-värde på 0,13 W/m²K ger det en mycket energieffektiv yttervägg.

Leca Isoblocksystem 35 används som komplett yttervägg. Väggen är helt okänslig för fukt och står emot brand mycket bra. Tack vare värmekapaciteten i blocken erhålls inte bara en välisolerad vägg utan även ett jämt klimat då temperaturvariationer minimeras.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system