Leca® Isoblock System 30

Leca Isoblock System 30 är ett komplett väggsystem för isolerade ytterväggar. Snabbt och enkelt byggsystem för komplett vägg som tål både fukt och brand. Med ett U-värde på 0,18 W/m²K klarars energikraven i de flesta fall.

Leca Isoblocksystem 30 används som komplett yttervägg. Väggen är helt okänslig för fukt och står emot brand mycket bra. Tack vare värmekapaciteten i blocken erhålls inte bara en välisolerad vägg utan även ett jämt klimat då temperaturvariationer minimeras.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system