Leca® Block System 90

Leca Block System 90 är ett murverkssystem främst för invändiga väggar. Används främst till icke bärande konstruktioner men kan även användas som lastbärande.

Leca blocksystem 90 används främst till mindre icke bärande väggar. Då väggarna blir okänslig för fukt samt klarar bran mycket bra är de särskilt lämpliga där det ställs extra tuffa krav.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system