Leca® Block System 350

Leca Block System 350 är ett robust murverkssystem för bärande ytterväggar ich innerväggar. Murverket är okänsligt för fukt och klarar brand i upp till 4 timmar och lämpar sig därför bra i tuffare miljöer.

Leca blocksystem 350 används främst till större väggar eller lastbärande väggar. Då den färdiga väggen är okänslig för fukt samt uppfyller REI240 är den särskilt lämplig som brandavskiljande vägg i industri och lager-lokaler.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system