Leca® Block System 200

Leca Block System 200 är ett robust murverkssystem för bärande ytterväggar och innerväggar. Murverket är okänsligt för fukt och klarar brand i upp till 4 timmar och lämpar sig därför bra i tuffare miljöer.

Leca blocksystem 200 används främst till större väggar eller lastbärande väggar. Då den färdiga väggen är okänslig för fukt samt uppfyller REI240 är den särskilt lämplig som brandavskiljande vägg i industri och lager-lokaler.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system