Leca® Block System 125

Leca Block System 125 är ett murverkssystem främst för invändiga väggar. Används främst som icke bärande innerväggar. Hålen i blocken kan med fördel användas för ex. rördragning av vatten och el.

Leca blocksystem 125 används främst till innerväggar. Systemet är inte känsligt för fukt vilket gör det extra lämpligt till våtrumsväggar. Blocken innehåller hål vilka går utmärkt att dra rör till vatten och el i. tänk då på att mura med halvstensförband.

  • Kräver minst 5 grader vid murning

Relaterade produkter/system