Leca® Skalmur Balk

­ Leca® Balk
PR00038337

Leca Skalmur Balk består av armerad lättklinkerbetong med ingjutna ankarskenor för nedpendling. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5MPa. Mått (BxHxL): 95x190X1490-2990mm

Underlag

Vägg

  • Max belastning: 7kN
  • Ljudreduktion 40dB, puts en sida
  • EI 180 med puts på en sida
  • REI 60 med puts på en sida

Leca Skalmurbalk används ihop med Leca Skalmur Konsol NPL/NPT vid nedpendling av skalmurbalk ovanför öppning som saknar upplagsyta för traditionell Leca Balk eller om öppningen är större än 2500mm.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Leca-Skalmur-Balk.pdf (PDF - 88,26 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD Leca Skalmurbalk (PDF - 54,11 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Leca Skalmurbalk (PDF - 282,5 KB)

Ladda nerSkicka
Dimensioner (LxBxH)1490-2990x95x190 mm
BindemedelCement
Tryckhållfasthet5 MPa
BrandklassREI 60 och EI 180 med puts på en sida
Värmeledningsförmågaλ 0,34 W/mK
Densitet1000 kg/m³
Vikt1500mm, 31kg 2400mm, 46kg 3000mm, 56kg
LagringLeca Skalmurbalk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.