Leca® Isoblock Balk 35

PR00036001

Isolerat balk för murning av ytterväggar

Leca Isoblock Balk 35 är speciellt framtagna för att användas som ringarmering i översta skiftet på murverket och som form vid platsgjutning av lecabalkar över öppningar. Balkblock förenklar arbetet vid förankring av takkonstruktion ner i murverket, då förankringen kan utföras i betonggjutningen med olika varianter av infästningar. Blocken kompletteras med en lös isoleringsskiva då dom används ihop med Leca Isoblock 2.0 konceptet och gjutes med betong.

CE BASTA Svanen (listad) EPD

Underlag

Vägg

  • Goda fuktegenskaper
  • Enkel formsättning över öppningar med hög last
  • REI 240 med puts på en sida
  • REI-M 90 med puts på en sida
  • Åtgång block: 4st/lpm
  • Åtgång betong: 19,6l/lpm
  • Tryckhållfasthet 5 MPa

Leca Isoblock Balk 35 användas som ringarmering i översta skiftet på murverket och som form vid platsgjutning av lecabalkar över öppningar. Balkblock förenklar arbetet vid förankring av takkonstruktion ner i murverket, då förankringen kan utföras i betonggjutningen med olika varianter av infästningar. Blocken kompletteras med en lös isoleringsskiva då dom används ihop med Leca Isoblock 2.0 konceptet och gjutes med betong.

MaterialåtgångÅtgång 4st block/lpm, Flexoheft M2.5 11 kg/lpm, betong: 19,6 l/lpm
Dimensioner (LxBxH)250x350x190 mm
BindemedelCement
Tryckhållfasthet5 MPa
Böjdraghållfasthet parallel to bed joint, fxk10,2 MPa
Böjdraghållfasthet perpendicular bed joint, fxk20,3 MPa
BrandklassREI 240 och REI-M 90
Värmeledningsförmågaλ 0,25 W/mK
Densitet900 kg/m³
Vikt10,6 kg
CE-märkningJa
E-modul3100 MPa
LagringLeca Isoblock balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.
Artikelnummer Beskrivning
5200790577 Leca® Isoblock Balk 35
5200912437 Leca® Isoblock Balk 35, 72 st per pall