Leca® Balk 95-1500

­ Leca® Balk
PR00035947

Balk av lättklinkerbetong

Leca Balk 95 består av lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering. Mått (BxHxL): 95x190X1490mm

CE BASTA Svanen (listad)

Underlag

Vägg

  • Max belastning: 16kN/m
  • Ljudreduktion 40dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 43dB, puts två sidor
  • EI 180 med puts på en sida
  • REI 60 med puts på en sida

Leca Balk 95 längd 1500mm används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 1000mm vid 16kN/m belastning på balken. Vid användning som enbart överbryggande element är max öppningsmått 1300mm.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Leca-Balk-95-1500.pdf (PDF - 71,95 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD Leca Balk 95-1500 (PDF - 54,11 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Leca Balk 95-1500 (PDF - 282,5 KB)

Ladda nerSkicka
Dimensioner (LxBxH)1490x95x190 mm
BindemedelCement
Tryckhållfasthet5 MPa
BrandklassREI 60 och EI 180 med puts på en sida
Värmeledningsförmågaλ 0,34 W/mK
Densitet1000 kg/m³
Vikt30 kg
CE-märkningJa
LagringLeca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.
Artikelnummer Beskrivning
5200790731 Leca® Balk 95-1500