Leca® Balk 300-3900

­ Leca® Balk
PR00035937

Balk av lättklinkerbetong

Leca Balk 300 består av lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering. Mått (BxHxL): 300x190X3890mm

CE BASTA Svanen (listad)

Underlag

Vägg

  • Max belastning: 5kN/m
  • Ljudreduktion 53dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 56dB, puts två sidor
  • REI 240 med puts på en sida
  • REI-M 90 med puts på en sida

Leca Balk 300 längd 3900 mm används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 3400mm vid 5kN/m belastning på balken. Vid användning som enbart överbryggande element är max öppningsmått 3700mm.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Leca-Balk-300-3900.pdf (PDF - 86,26 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD Leca Balk 300-3900 (PDF - 54,11 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Leca Balk 300-3900 (PDF - 283,39 KB)

Ladda nerSkicka
Dimensioner (LxBxH)3890x300x190 mm
BindemedelCement
Tryckhållfasthet5 MPa
BrandklassREI 240 med puts på en sida, REI-M 90 med puts på en sida
Värmeledningsförmågaλ 0,34 W/mK
Densitet1000 kg/m³
Vikt224 kg
CE-märkningJa
LagringLeca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.
Artikelnummer Beskrivning
5200790720 Leca® Balk 300-3900