Leca® Balk 250-2400

­ Leca® Balk
PR00035934

Balk av lättklinkerbetong

Leca Balk 250 består av lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering. Mått (BxHxL): 250x190X2390mm

CE BASTA Svanen (listad)

Underlag

Vägg

  • Max belastning: 19kN/m
  • Ljudreduktion 52dB, puts på en sida
  • Ljudreduktion 55dB, puts på två sidor
  • REI 240 med puts på en sida
  • REI-M 90 med puts på två sidor

Leca Balk 250 längd 2400 mm används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 1900mm vid 19kN/m belastning på balken. Vid användning som enbart överbryggande element är max öppningsmått 2200mm.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Leca-Balk-250-2400.pdf (PDF - 84,2 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD Leca Balk 250-2400 (PDF - 54,11 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Leca Balk 250-2400 (PDF - 283,4 KB)

Ladda nerSkicka
Dimensioner (LxBxH)2390x250x190 mm
BindemedelCement
Tryckhållfasthet5 MPa
BrandklassREI 240 med puts på en sida, REI-M 90 med puts på två sidor
Värmeledningsförmågaλ 0,34 W/mK
Densitet1000 kg/m³
Vikt125 kg
CE-märkningJa
LagringLeca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.
Artikelnummer Beskrivning
5200790709 Leca® Balk 250-2400