Leca® Balk 125-3900

PR00035923

Balk av lättklinkerbetong

Leca Balk 125 består av lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering. Mått (BxHxL): 125x190X3890mm

CE BASTA Svanen (listad)

Underlag

Vägg

  • Max belastning: 1kN/m
  • Ljudreduktion 45dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 48dB, puts två sidor
  • EI 240 med puts på en sida
  • REI 120 med puts på två sidor

Leca Balk 125 längd 3900mm används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 3400mm vid 1kN/m belastning på balken. Vid användning som enbart överbryggande element är max öppningsmått 3700mm.

Dimensioner (LxBxH)3890x125x190 mm
BindemedelCement
Tryckhållfasthet5 MPa
BrandklassEI 240 med puts på en sida REI 120 med puts på två sidor
Värmeledningsförmågaλ 0,34 W/mK
Densitet1000 kg/m³
Vikt95 kg
CE-märkningJa
LagringLeca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.
Artikelnummer Beskrivning
5200790684 Leca® Balk 125-3900