Leca® Skalmur

Leca® Skalmur

Leca Block har not och spont som förenklar inpassning och murning. Blocken muras med stötfogsfri murning där blocken sätts stumt mot varandra på murbrukssträngen i liggfogen. Används den anpassade murarlådan är det lätt att arbeta och den lägger snabbt ut bruket i rätt mängd. Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 200 mm. Detta betyder att den utåt synliga fogtjockleken är ca 2,5 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut ojämnheter i murverket men bör inte överstiga 6 mm. Murförbandet görs med fördel med motsvarande ett halvt blocks förskjutning dock minst 80 mm.

Information om projektering och utförande hittar du i den separata arbetsanvisningen.

Relaterade produkter/system