Leca® Block 150 Fin

PR00035955

Block för murning av innerväggar

Leca Block 150mm Fin är massiva och försedda med armeringsspår. Leca Block 150mm Fin har not och spont samt en tätare porstruktur. Blocken har högre densitet än Leca Block 150mm, vilket gör att de har en högre ljudreduktion. Blockens tryckhållfasthet är 5MPa så blocken lämpar sig bra då murverket utsätts för större laster.

CE BASTA Svanen (listad) BVB Accepteras EPD

Underlag

Vägg

  • Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 45dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 48dB, puts två sidor
  • EI 240 med puts på en sida

Leca Block 150mm Fin är särskilt lämpliga för innerväggar där högre lastnedtagning krävs och där högre ljudreduktion krävs. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

MaterialåtgångÅtgång 10 block/m2 , Flexoheft M2.5 10 kg/m2
Dimensioner (LxBxH)498x150x198 mm
BindemedelCement
Tryckhållfasthet5 MPa
Böjdraghållfasthet parallel to bed joint, fxk10,2 MPa
Böjdraghållfasthet perpendicular bed joint, fxk20,3 MPa
BrandklassREI 240
U-värde1,83 W/m²K
Värmeledningsförmågaλ 0,4 W/mK
Densitet1100 kg/m³
Vikt15,5 kg
CE-märkningJa
E-modul3100 MPa
LagringLeca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.
Artikelnummer Beskrivning
5200912427 Leca® Block 150 Fin, 72 st per pall
5200790688 Leca® Block 150 Fin