weberfloor 4665 marine fire

weberfloor 4665

Weberfloor 4665 Marine Fire är en pumpbar avjämningsmassa för flytande konstruktioner på isolering. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av specialcement, natursand kompletterande bindemedel, plastfiber och tillsatsmedel. Vatten tillsättes på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för Weber automatiska blandarpumpar. Kornstorleken är mindre 1 mm.

CE BASTA

Underlag

Golv

Materialåtgång1,7 kg/mm och m²
Rekommenderad skikttjocklekminst 25 mm på Rockwool fire bat.
Minsta skikttjocklek25 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Vattenbehov4,3 liter vatten per 25 kg säck
Härdningstid innan gångbelastning6 - 12 timmar
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel värde 26,5 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel värde 7 MPa enligt EN 13892-2
Rekommenderad vattenhalt17 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat material11
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
FörpackningSäck