weberfloor 4660 marine elastic

weberfloor 4660

Weberfloor 4660 marin Elastic är en fiberförstärkt pumpbar självutjämnande avjämningsmassa för ståldäck. Weberfloor 4660 levereras som torrbruk och vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet passar för Weber automatiska blandarpumpar. Kornstorlek < 1 mm. Weberfloor 4660 uppfyller alla brandtekniska krav som ställs på ett undergolv i offshore-installationer enligt IMO Res. A.687 (17).

CE BASTA

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 10mm = 17 kg/m² (6 kg med Leca® lättklinker) enligt GBR
Minsta skikttjocklek2 mm, 10 mm med Leca® lättklinker
Maximal skikttjocklek30 mm, 100 mm med Leca® lättklinker
Vattenbehov4,3 liter per 25 kg säck (17%)
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel värde 27 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 8,5 MPa enligt EN 13892-2
Rekommenderad vattenhalt17 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
FörpackningSäck